> Náležitosti razítek právnických a fyzických osob, razítka pro OSVČ

Razítka SEDIN.CZ | Tibor Sedin | Vršovická 37, 101 00 Praha 10 - Vršovice | tel.: 273 160 675, 775 711 020 | Napište nám

Náležitosti razítek - Co by mělo razítko obsahovat...

Firemní razítko - fyzická osoba (OSVČ, ZS a pod.)

Obchodní firma (jméno a příjmení) - vyžaduje se

činnost/firma - volitelné

adresa/sídlo firmy - vyžaduje se

tel. číslo - volitelné

IČO, DIČ - vyžaduje se

e-mailová adresa, adresa webu - volitelné

NáleÏitosti-razítka-vzor-razítka-FO

Firemní razítko - právnická osoba

Obchodní firma (jméno a příjmení) - vyžaduje se

činnost/firma - volitelné

adresa/sídlo firmy - vyžaduje se

tel. číslo - volitelné

IČO, DIČ - vyžaduje se

e-mailová adresa, adresa webu - volitelné

NáleÏitosti-razítka-vzor-razítka-PO

Firemní razítka razítka mohou samozřejmě obsahovat logo nebo QR kód

Razítko-s-QR-kódem-resp-otisk Razítko-s-logem-resp-otisk

© TIBOR SEDIN 2023

New-Printer-fiada-hlaviãka-sedin-new